"Travma Çalışmaları Sertifika Programımız 2015-16 akademik yılında başvuru kabul etmemektedir. Programın ne zaman yeniden açılacağı ayrıca bu websitesi üzerinden duyurulacaktır."

KOORDİNATÖR’den

Türkiye on yıllardır çeşitli travmatik olaylarla iç içe yaşamaktadır. İlk akla gelenleri sıralarsak:

Türkiye’de travma mağdurlarıyla birlikte ve/veya onlar için çalışan bir çok uzman profesyonel ve bir çok sivil toplum kuruluşu vardır. Ancak Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan bir ülkede, hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Bu nedenle, travma mağdurları için varolan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğu söylenemez.

Önemli ihtiyaçlardan biri de uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanlarının sayısının arttırılmasıdır. Sertifika programımız, bu ihtiyacın giderilmesi yolunda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

PROJEDEN ÇIKACAK KAZANIMLAR

Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde, geçmişte yaşanmış ve bugün halen yaşanan travmalarla yüzleşilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzleşmenin, travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının önemli ve değerli katkıları olacaktır.

Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun demokratikleşme yolunda mesafe alabilmesi mümkün değildir.

Yrd. Doç. Dr. Murat Paker